Zásady používania súborov cookies – Súbory cookies a podobné technológie

 1. 1. Definícia
  1. 1.1. Správca – Adamietz spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Strzelce Opolskie ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapísaná v obchodnom registri pod číslom KRS 0000100273.
  2. 1.2. Súbory cookies – textové súbory, ktoré sa ukladajú v zariadení Používateľa pri používaní Webového sídla a akékoľvek iné podobné technológie používané na zhromažďovanie informácií o aktivite Používateľa na Webovom sídle. Súbory cookie môžu pochádzať od Správcu alebo od dôveryhodných partnerov Správcu.
  3. 1.3. Politika týkajúca sa súborov cookie – táto Politika týkajúca sa súborov cookie.
  4. 1.4. Webové sídlo – webové sídlo prevádzkované Správcom na adrese www.arpanel.pl
  5. 1.5. Používateľ – každá fyzická osoba navštevujúca Webové sídlo.
 1. 2. Na čo sa na Webovom sídle používajú Súbory cookie?
  1. 2.1. Správca používa nevyhnutné a preferenčné Súbory cookie. Kým nevyjadríte súhlas s používaním preferenčných Súborov cookie v rámci nášho Webového sídla, tieto sa nebudú spracúvať.
  2. 2.2. Nevyhnutné Súbory cookie sú počas používania Webového sídla vždy aktívne a nedajú sa vypnúť.
  3. 2.3. Správca využíva aj ďalšie technológie a technické riešenia, ktoré umožňujú prístup k informáciám uloženým v zariadení alebo v prehliadači Používateľa (napr. Local Storage, vďaka ktorému Správca získava prístup k informáciám ukladaným počas používania Webového sídla vo vymedzenej časti pamäti prehliadača Používateľa).
 1. 3. Aké typy Súborov cookie sa na Webovom sídle používajú?
  1. 3.1. Súbory cookie používané na Webovom sídle sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
DRUHPOPIS
Nevyhnutné súbory cookiesPozostávajú z nevyhnutných Súborov cookie, ktoré sú potrebné na umožnenie základných funkcionalít:
hidecta – ukladá stav súhlasu Používateľa so Súbormi cookie pre aktuálnu doménu.
cookiehub – na uloženie preferencií týkajúcich sa súhlasu so Súbormi cookie.
Preferenčné súbory cookie
Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné, ale môžu zlepšiť pohodlie Používateľa bez zhromažďovania údajov o správaní alebo osobných údajov:
_ga – Google Analytics nastavuje tento Súbor cookie na počítanie návštevníkov, relácií a kampaní a sledovanie používania Webového sídla na účely analytického prehľadu Webového sídla. Tento Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo za účelom rozlíšenia jedinečných návštevníkov.
_gid – na ukladanie a počítanie zobrazení.
_gat – na čítanie a filtrovanie požiadaviek od botov.
wp-wpml_current_language – umiestnený WPML, umožňuje uložiť nastavenia jazyka.
_ga_* – Google Analytics vytvára tento súbor cookie na počítanie a ukladanie informácií o návštevách stránky.
file_count_files
ZacznikCV_count_files
Analytické súbory cookieSúbory cookie, ktoré sledujú správanie Používateľov a zhromažďujú informácie o používaní webového sídla na analytické účely, umožňujú vlastníkom webového sídla pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovým sídlom, a zaviesť vylepšenia týkajúce sa zvýšenia pohodlia používania.
Marketingové súbory cookieSúbory cookie, ktoré sledujú správanie Používateľov a zhromažďujú údaje o tom, ako sa webové stránky používajú, najmä na marketingové účely. Tieto súbory cookie umožňujú vlastníkom webového sídla prispôsobiť reklamný a propagačný obsah na základe preferencií Používateľa a vzorov prehliadania, čím optimalizujú marketingové kampane tak, aby poskytovali personalizovanejšie a efektívnejšie skúsenosti Používateľa.
Nekategorizov anéVzťahujú sa na akékoľvek dodatočné Súbory cookie, ktoré nepatria do štyroch vyššie uvedených kategórií, alebo Súbory cookie s neznámym účelom.
 1. 4. Jsou na Webových stránkách používány Cookie soubory třetích stran?
  1. 4.1. Používaním Webového sídla môže Používateľ prijímať Súbory cookie od tretích strán spolupracujúcich so Správcom. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie:
TRETIA STRANAPOPIS
Poskytovatelia analytických služiebZa účelom lepšieho pochopenia fungovania Webového sídla Správca spolupracuje s poskytovateľmi analytických služieb, ako napr. Google Analitycs, Google Maps.
Poskytovatelia týchto služieb môžu spracúvať vlastné súbory cookie, na ktoré Správca nemá vplyv a nezodpovedá za ne. Viac informácií o tom, ako poskytovatelia využívajú údaje Používateľov, nájdete tu:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/
 1. 5. Ako dlho sa uchovávajú jednotlivé Súbory cookie?
 2. 5.1. Nevyhnutné Súbory cookie:
  1. 5.1.1. hidecta – po dobu 1 relácie;
  2. 5.1.2. cookiehub – po dobu 1 roka;
 3. 5.2. Preferenčné Súbory cookie:
  1. 5.2.1. _ga – po dobu 400 dní;
  2. 5.2.2. _gid – po dobu 1 dňa;
  3. 5.2.3. _gat – po dobu 1 hodiny;
  4. 5.2.4. wp-wpml_current_language – po dobu 1 relácie;
  5. 5.2.5. _ga_* – fpo dobu 400 dní;
  6. 5.2.6. file_count_files – natrvalo;
  7. 5.2.7. ZacznikCV_count_files – natrvalo.
 4. 5.3. Webové sídlo nepoužíva analytické, marketingové alebo iné Súbory cookie.
 5. 5.4. Po uplynutí vyššie uvedených období sa Súbory cookie vymažú.
 1. 6. Ako môžem zmeniť nastavenia súborov cookie?
  1. 6.1. Webové sídlo používa platformu na správu súhlasu, ktorú poskytuje Cookiehub, aby Používateľ mohol jednoduchšie spravovať svoje preferencie týkajúce sa Súborov cookie.
  2. 6.2. Pomocou platformy môže Používateľ zmeniť svoje nastavenia Súborov cookie. Platforma umožňuje:
   1. 6.2.1. získať podrobné informácie o Súboroch cookie používaných na Webovom sídle;
   2. 6.2.2. vyjadriť a odvolať súhlas s používaním Správcom voliteľných Súborov cookie;
   3. 6.2.3. zmeniť predtým zvolené nastavenia.
 1. 7. Je možné zmeniť nastavenia Súborov cookie z úrovne webového prehliadača?
  1. 7.1. Používanie Súborov cookie na zhromažďovanie údajov ich prostredníctvom, vrátane zíkania prístupu k údajom uloženým v zariadení Používateľa, si vyžaduje súhlas Používateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
  2. 7.2. Povolenie nie je potrebné len v prípade Súborov cookie, ktorých použitie je nevyhnutné na poskytovanie telekomunikačnej služby (prenos dát za účelom zobrazenia obsahu).
  3. 7.3. Odvolanie súhlasu s používaním Súborov cookie je možné aj cez nastavenia prehliadača. Podrobné informácie o tom nájdete na nasledujúcich odkazoch:
   1. 7.3.1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   2. 7.3.2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   3. 7.3.3.Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   4. 7.3.4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
  4. 7.4. Používateľ si môže kedykoľvek overiť stav svojich aktuálnych nastavení týkajúcich sa ochrany súkromia pre prehliadač, ktorý používa, prostredníctvom nástrojov dostupných na nasledujúcich odkazoch:
   1. 7.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   2. 7.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  5. 7.5.Keďže niektoré Súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie Webového sídla,zmena nastavení prehliadača môže spôsobiť, že niektoré služby nebudú správne fungovať, a dokonca môže úplne znemožniť používanie Webového sídla.

 1. 8. Súbory cookie používané ako súčasť nástrojov Google Analytics a Google Maps, ktoré sú spracúvané na základe vášho súhlasu, môžu byť prenášané do tretej krajiny, t.j. mimo EHP. V prípade prenosu osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor nemusí daná krajina zabezpečiť dostatočnú ochranu osobných údajov, nemusí zabezpečiť realizáciu práv podľa GDPR, môže dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že prenos osobných údajov mimo EHP môže zahŕňať vysoké riziko nezaistenia dostatočnej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.
 1. 9. Zmeny Politiky ochrany súkromia
 2. 9.1. Politika sa priebežne overuje a v prípade potreby aktualizuje.
 3. 9.2. Aktuálna verzia Politiky bola prijatá a je platná od … 2024.