STENOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY PIR

Druhy stenových sendvičových panelov ARPANEL PIR

ARPANEL S PIR

ARPANEL S PIR

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej (PIR) peny – štandardný upevňovací systém.

ARPANEL SU PIR

ARPANEL SU PIR

Stenové sendvičové panely ARPANEL SU PIR – skrytý upevňovací systém

Stenový sendvičový panel

Stenové sendvičové panely ARPANEL S PIR – štandardný upevňovací systém

Stenový sendvičový panel ARPANEL S PIR s jadrom z polyizokyanurátovej (PIR) peny sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými parametrami. Vďaka upevňovaciemu systému panelov a vhodnému profilovaniu spojov panelov sú stenové sendvičové panely mimoriadne tesné proti prenikaniu vzduchu, vodných pár a dažďa. Sendvičové panely ARPANEL S PIR sú ideálnym riešením pre opláštenie vonkajších stien, deliacich stien a stropov výrobných hál, skladov, nákupných a logistických centier, autosalónov, priemyselných a veľkoplošných objektov.

 

Hrúbka [mm] 60 80 100
Systém upevnenia štandardný
Izolačné jadro polyizokyanurátová pena PIR
Šírka panelu [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka obkladov [mm] vonkajší 0,5-0,7 / vnútorný 0,4-0,7
Hustota jadra [kg/m³] 40 ± 3
Hmotnosť [kg/m²] 10,4 11,2 11,9
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/[m² x K] 0,37 0,27 0,22
Požiarne vlastnosti:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE E 15 / EI 15 E 15 / EI 15 E 30 / EI 30 / EW 30
podľa PN-EN 13501-2 HORIZONTÁLNE NPD E 20 / EI 20 / EW 20 E 30 / EI 30 / EW 30
podľa PN-EN 13501-2:2016 STROPNÉ EI 15 EI 15 EI 30
podľa PN-EN 13501-5 nepoužiteľné
Špecifická zvuková izolácia [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2;-4)
Koeficient absorpcie zvuku [αw] 0,15

Profilovanie vonkajšieho plášťa

Profilovanie vnútorného plášťa

Stenový sendvičový panel

Stenové sendvičové panely ARPANEL SU PIR – skrytý upevňovací systém

Stenové sendvičové panely ARPANEL SU PIR so skrytým upevňovacím systémom majú veľmi dobré izolačné, tepelné a akustické parametre. Panely sa montujú s použitím spojovacích prvkov a systémových prvkov na prenos zaťaženia na spojoch panelov, vďaka čomu sú upevňovacie prvky neviditeľné, a tým sa zlepšujú estetické hodnoty fasády. Vysoká úroveň tesnosti sa dosahuje pomocou špeciálne profilovaného spojenia panelov nazývaného zámkom. Sendvičové panely ARPANEL SU PIR sú ideálnym riešením pre opláštenie stien v horizontálnom aj vertikálnom usporiadaní. Výborne sa osvedčia v priemyselných objektoch, výrobných a skladových halách, nákupných a logistických centrách či autosalónoch. 

Hrúbka [mm] 60 80 100 120
Systém upevnenia

štandardný

Izolačné jadro polyizokyanurátová pena PIR
Šírka panelu[mm] 1000
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka obkladov [mm] vonkajší 0,5-0,7 / vnútorný 0,4-0,7
Hustota jadra [kg/m³] 40 ± 3
Hmotnosť [kg/m²] 10,8 11,6 12,4 13,2
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/[m² x K] 0,40 0,29 0,23 0,19
Požiarne vlastnosti:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE NPD NPD E 30/ EI 20 / EW 30 E 30/ EI 30 / EW 30
podľa PN-EN 13501-2 HORIZONTÁLNE NPD NPD E 30/ EI 20 / EW 30 E 30/ EI 20 / EW 30
podľa PN-EN 13501-5 nepoužiteľné
Špecifická zvuková izolácia [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2;-4)
Koeficient absorpcie zvuku [αw] 0,15

Profilovanie vonkajšieho plášťa

Profilovanie vnútorného plášťa