Strešný sendvičový panel

Strešné sendvičové panely ARPANEL D PIR

Strešné sendvičové panely ARPANEL D PIR s jadrom z polyizokyanurátovej (PIR) peny sa vyznačujú vynikajúcimi parametrami tepelnej izolácie. Výborne sa osvedčia v objektoch, kde je potrebné použiť výrobok s vhodnými mechanickými a tepelnoizolačnými parametrami a ktorý je bariérou zvyšujúcou požiarnu bezpečnosť. Vďaka použitiu moderných upevňovacích systémov sú strechy zo strešných sendvičových panelov ARPANEL tesné a odolné proti prenikaniu vzduchu, vodnej pary a dažďa. Špeciálne navrhnutý systém upevnenia panelov ARPANEL D PIR umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž do rôznych typov konštrukcií pomocou kalót a spojovacích prvkov. Strešné sendvičové panely ARPANEL sa používajú ako materiál na zastrešenie priemyselných objektov, výrobných a skladových hál, športových objektov a veľkoplošných predajní.

Hrúbka [mm] 60/100 80/120 100/140 120/160 160/200
Systém upevnenia štandardný
Izolačné jadro polyizokyanurátová pena PIR
Šírka panelu[mm] 1000
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka obkladov [mm] vonkajší 0,5-0,7 / vnútorný0,4-0,7
Hustota jadra [kg/m³] 40 ± 3
Hmotnosť [kg/m²] 10,6 11,3 12,1 12,9 14,4
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/[m² x K] 0,33 0,26 0,21 0,18 0,13
Požiarne vlastnosti:
podľa PN-B-02867 nepoužiteľné
podľa PN-EN 13501-1 B- s2,d0
podľa PN-EN 13501-2 NPD NPD REI 30 / RE 60 REI 30 / RE 60 REI 30 / RE 60
podľa PN-EN 13501-5 Broof (t1) Broof (t1) Broof
(t1), (t3)
Broof
(t1), (t3)
Broof (t1)
Špecifická zvuková izolácia [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-1;-4) 25 (-1;-4) 25 (-1;-4) 25 (-1;-4) NPD
Koeficient absorpcie zvuku [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15 NPD

Profilowanie okładziny zewnętrznej

Profilovanie vnútorného plášťa