Komplexnosť je základnou vlastnosťou, ktorá nás odlišuje na trhu pri vytváraní moderných priemyselných, veľkoplošných, skladových, výrobných či logistických objektov. Ak si ceníte svoj čas a hľadáte flexibilnú ponuku so širokou škálou riešení, ponúkame vám sendvičové panely vrátane oplechovania, ktoré je doplnením pre systém ľahkého opláštenia ARPANEL. Takéto príslušenstvo umožňuje montáž a povrchovú úpravu stien, okien, brán, dverí, striech a podobných objektov so sendvičových panelov. Sú veľmi dôležitou súčasťou ochrany objektu pred škodlivým účinkom vonkajších faktorov.

Nabádame vás, aby ste sa oboznámili s našou ponukou. V prípade akýchkoľvek dotazov Vám radi poskytneme všetky informácie týkajúce sa procesu výroby konkrétnych prvkov a vybavovania objednávok.

VÝROBKY

Štartovacie lišty

Štartovacie lišty sú základným prvkom, ktorým začíname montáž sendvičových panelov. Pripevňujú sa k základu pomocou spojovacieho prvku vhodne zvoleného podľa typu podkladu. Odporúča sa odstrániť všetky nerovnosti, pretože môžu spôsobiť vznik medzery medzi základom a štartovacou lištou. Po zarovnaní miesta montáže lišty sa odporúča nakresliť čiaru, aby sa predišlo odchýlkam – lišta musí byť nainštalovaná dokonale vodorovne, aby sa odstránili nerovnosti, ktoré by mohli zhoršiť jej funkčnosť.

APRANEL ponúka svojim zákazníkom štartovacie lišty pre sendvičové panely vyrobené z pozinkovaného plechu s povlakom Z275, bez povlaku v štandardnej hrúbke 2 mm a dĺžkach od 1 do 6 m. Ponúkame aj štartovacie lišty pre sendvičové panely v iných rozmeroch, zvolené tak, aby spĺňali individuálne požiadavky v súlade s konkrétnym projektom. Neváhajte sa klásť dotazy a využiť konzultácie týkajúce sa výberu vhodných výrobkov.

VÝROBKY

Oplechovanie pre fasádny systém horizontálneho kladenia (OBPZ)

ARPANEL ponúka oplechovanie pre fasádny systém v horizontálnom usporiadaní, vyrobené z pozinkovaného plechu, napr. s polyesterovým povlakom 25 μm so štandardnou hrúbkou 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm a dĺžkou od 1 do 6 m. Zákazníci, ktorí majú záujem o neštandardné dĺžky oplechovania pre sendvičové panely [do 12 m] sa môžu obrátiť na Obchodné oddelenie, kde naši poradcovia nájdu vhodné riešenie a stanovia individuálne podmienky objednávky. Vďaka širokým technologickým možnostiam vytvárame špičkové príslušenstvo, ktoré zvyšuje pevnosť a životnosť budovy zo sendvičových panelov.

VÝROBKY

Oplechovanie pre fasádny systém vertikálneho kladenia (OBPI)

ARPANEL ponúka oplechovanie pre fasádny systém vo vertikálnom usporiadaní. V našej ponuke nájdete kvalitné dokončovacie prvky, ktoré sa osvedčia ako ochrana fasády budovy. Oplechovanie vyrábame z pozinkovaného plechu, napr. s polyesterovým povlakom 25 μm so štandardnou hrúbkou 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm a dĺžkou od 1,00 m do 6,00 m. Realizujeme aj individuálne objednávky – je potrebné kontaktovať Obchodné oddelenie a dohodnúť podrobností.

VÝROBKY

Oplechovanie pre systém opláštenia striech (OBD)

APRANEL ponúka oplechovanie pre systém opláštenia striech. Výrobky sa vyrábajú z pozinkovaného plechu, napr.s polyesterovým povlakom 25 μm so štandardnou hrúbkou 0,5, 0,63, 0,70, 0,75 mm (výnimkou je oplechovanie OBD-5 a OBD-9, ktoré štandardne vyrábame v hr. 1,0 mm) a v dĺžkach od 1,00 m do 6,00 m (výnimkou je oplechovanie OBD-3, ktorého dĺžka je 1,00 m). Ponúkame výrobu produktov s individuálne určenými rozmermi. Náš obchodný zástupca určite nájde ideálne riešenie – odporúčame vám kontaktovať Obchodné oddelenie.

VÝROBKY

Oplechovanie pre systém opláštenia stien chladiarenských objektov (OBCH)

ARPANEL ponúka vysokokvalitné oplechovanie pre systém opláštenia stien chladiarenských objektov, a to z pozinkovaného plechu so štandardnou hrúbkou 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm a dĺžkou od 1,00 m do 6,00 m. Oplechovanie pre sendvičové panely je neoddeliteľnou súčasťou celého systému opláštenia. Vzhľadom na dizajn sa oplechovanie používa ako samostatný dokončovací prvok.