ARPANEL V POĽSKU ARPANEL V EURÓPE

Nájdite našich zástupcov

Hľadám zástupcov do:

Ak chcete zobraziť kontaktné údaje zástupcu spoločnosti zaoberajúcej sa daným regiónom, vyberte z mapy provinciu.

Ak chcete zobraziť kontaktné údaje zástupcu spoločnosti zodpovedného za danú krajinu, vyberte z mapy krajinu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktuj nás!

Kontaktuj nás!

ARPANEL – Sendvičové panely
Adamietz Sp. z o.o.
Braci Prankel 1
47-100 Strzelce Opolskie

Kontaktuj nás!

NIP: 756-18-36-633
REGON: 532242263
Základné imanie: 4 660 000,00 PLN

OBVODNÝ SÚD V OPOLE VIII OBCHODNÉ ODDELENIE KRS: 0000100273

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Napíšte nám


    Správcom Vašich osobných údajov je Adamietz sp.z o.o. so sídlom Strzelce Opolskie.