Výrobky

ARPANEL Premium Line

ARPANEL PREMIUM LINE

AESTHETICS – DLHOROČNÁ GARANCIA FARBY!

ARPANEL AESTHETICS sú vysokokvalitné sendvičové panely s obložením Colorcoat Prisma® od Tata Steel, ktoré v sebe spájajú estetiku, eleganciu a životnosť, a zároveň spĺňajú najvyššie ekologické štandardy.

Vďaka certifikátom a normám, ktoré panely ARPANEL AESTHETICS spĺňajú, sme schopní garantovať dlhodobú životnosť – až do 40 rokov pre opláštenia priemyselných a komerčných budov na strane vystavenej nepriaznivému pôsobeniu vonkajšieho prostredia a až do 20 rokov pre jedinečnú farebnú stálosť.

Sendvičové panely ARPANEL AESTHETICS sa používajú predovšetkým na obklady stien a striech budov, ktoré sa vyznačujú zvýšenou estetikou a životnosťou, o.i. komerčných budov, skladových a výrobných hál, objektov verejného sektora so zvýšenou estetikou.

Typické vlastnosti opláštenia zo sendvičových panelov ARPANEL AESTHETICS  s povlakom Colorcoat Prisma® Test podľa normy
Nominálna hrúbka organického povlaku:

Jednotné

μm 65 EN 13523-1
Metalické μm 65 EN 13523-1
Matné μm 65 EN 13523-1
Elements μm 40 EN 13523-1
Odolnosť proti korózii a UV žiareniu:
Odolnosť proti korózii – soľná hmla (h) 1000 EN 13523-8
Odolnosť proti korózii – vlhkosť (h) 1500 EN 13523-26
Kategória odolnosti proti korózii (h) RC5, CPI5 EN 10169:2015
Kategória odolnosti proti žiareniu (h) Ruv4 EN 10169:2015

Profilovanie vonkajšieho plášťa

Profilovanie vnútorného plášťa

ARPANEL PREMIUM LINE

CONTROL – DLHOROČNÁ GARANCIA ŽIVOTNOSTI!

ARPANEL CONTROL sú vysokokvalitné sendvičové panely s obložením Advantica® L Control (food safe), vyhradeným a bezpečným pri styku s potravinami, vhodným aj do miestností s najvyššími požiadavkami na čistotu vo farmaceutickom a zdravotníckom odvetví, IT centrách, dátových centrách, laboratóriách, ako aj v chladiarniach a mraziarniach.

Sendvičové panely ARPANEL CONTROL sú ideálnym riešením v miestnostiach s kontrolovanou atmosférou, kde musia byť splnené najvyššie štandardy sterility a hygieny. Okrem toho sa výborne osvedčia vo vnútornom prostredí, kde sa vyžaduje ľahká umývateľnosť, odolnosť voči čistiacim prostriedkom a veľmi vysoká odolnosť proti fyzickému poškodeniu a poškriabaniu, najmä v miestach s vysokou premávkou.

Sendvičové panely ARPANEL CONTROL sa aplikujú predovšetkým na vnútorné steny a stropy v chladiarniach, závodoch na spracovanie potravín, závodoch potravinárskeho priemyslu, pre čisté priestory a v medicínskom prostredí, ako sú nemocničné oddelenia a frekventované zdravotnícke priestory.

Typické vlastnosti Test podľa normy
Nominálna hrúbka organického povlaku:
μm 120 alebo 150 EN 13523 – 1
Odolnosť proti korózii
Odolnosť proti korózii – neutrálna soľná hmla (h) 500 EN 13523 – 8
Odolnosť proti korózii – vlhkosť (h) 1500 EN 13523 – 26
Odolnosť proti poškriabaniu
g 4000 EN 13523-12
Odolnosť proti poškriabaniu
A+ EN ISO 16000-9

Profilovanie vonkajšieho plášťa

Profilovanie vnútorného plášťa