Chladiarenský sendvičový panel

Chladiarenské panely ARPANEL CH PIR

Chladiarenské panely ARPANEL CH PIR s jadrom z polyizokyanurátovej (PIR) peny sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnými parametrami, ktoré zabezpečujú tepelnú izoláciu stien. Chladiarenské panely garantujú vynikajúcu tesnosť miestnosti. Vďaka vlastnostiam jadra PIR a jeho kombinácii s obkladmi majú panely veľmi dobré mechanické parametre.

Chladiarenské sendvičové panely by mali byť inštalované na vnútornej strane konštrukcie. Je to zamerané na riadne a čo najdlhšie fungovanie objektu pri čo najnižšej spotrebe energie.

Hrúbka [mm] 120 140 160 200
Systém upevnenia štandardný
Izolačné jadro polyizokyanurátová pena PIR
Šírka panelu [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka obkladov [mm] vonkajší 0,5-0,7 / vnútorný 0,4-0,7
Hustota jadra [kg/m³] 40 ± 3
Hmotnosť [kg/m²] 12,6 13,4 14,2 15,7
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/[m² x K]* 0,18 0,16 0,14 0,11
Požiarne vlastnosti:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 60/ EI 45 / EW 60
podľa PN-EN 13501-2 HORIZONTÁLNE E 30/ EI 30 / EW 30 E 30/ EI 30 / EW 30 E 30/ EI 30 / EW 30 E 45/ EI 45 / EW 45
podľa PN-EN 13501-5 nepoužiteľné
Špecifická zvuková izolácia 24 (-2;-4)
Koeficient absorpcie zvuku 0,15

Profilovanie vonkajšieho plášťa

Profilovanie vnútorného plášťa