SLUŽBY

Poradenstvo a technická podpora

Výber vhodných technických riešení a výrobkov je veľmi dôležitým prvkom projektovania ako aj procesu výstavby objektu. S ohľadom na to ARPANEL ponúka odborné poradenstvo a technickú podporu. Ku každej otázke pristupujeme individuálne a s vynaložením maximálneho úsilia, aby sme splnili očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov. Prioritou nášho odborného tímu je úplná spokojnosť zákazníka. Naši obchodní partneri sa môžu spoľahnúť na technickú podporu vo všetkých fázach realizácie. Disponujeme technickými znalosťami, širokou škálou systémových riešení pre opláštenie stien a striech, a taktiež dlhoročnými realizačnými skúsenosťami. Tím ARPANEL priebežne podporuje obchodných partnerov a radí im počas realizácie investícií.

SLUŽBY

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Aby sme vyšli v ústrety očakávaniam, ponuku sendvičových panelov ARPANEL sme doplnili o širokú škálu projekčných služieb, vrátane profesionálneho vypracovania projektovej dokumentácie. Tím ARPANEL tvoria okrem iného kvalifikovaní a skúsení projektanti, vďaka ktorým sme schopní ponúknuť široké spektrum služieb a zaistiť komplexnosť našej ponuky. Disponujeme vlastnou projekčnou kanceláriou, v ktorej vypracúvame odbornú projektovú dokumentáciu. Sme presvedčení, že široká škála našej ponuky zabezpečí profesionálne a včasné splnenie zverených úloh.

SLUŽBY

Vykonávanie statických výpočtov

Statické výpočty pre systémy ľahkého opláštenia sú veľmi dôležitým prvkom pri projektovaní a voľbe vhodných technických riešení. Na požiadanie zákazníkov vypracuje ARPANEL takéto výpočty pre individuálne projekty. Naša projekčná kancelária vykonáva výpočty s náležitou presnosťou, na základe platných noriem EÚ a projektových smerníc, riadi sa pritom právnymi predpismi a platnými stavebnými predpismi.