Stenové sendvičové panely MiWo

Druhy stenových sendvičových panelov ARPANEL MiWo

ARPANEL S MiWo

ARPANEL S MiWo

Stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo – štandardný upevňovací systém

ARPANEL S MiWo MXL

ARPANEL S MiWo MXL

Stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo MXL – štandardný upevňovací systém

Stenový sendvičový panel

Stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo – štandardný upevňovací systém

Stenový sendvičový panel ARPANEL S MiWo a MiWo MXL je vyrobený z dvoch vrstiev pozinkovaného a povlakovaného oceľového plechu (vnútornej a vonkajšej), ako aj z konštrukčno-izolačného jadra z minerálnej vlny. Jadro poskytuje panelu vynikajúce protipožiarne vlastnosti, a taktiež tepelné a akustické parametre, a v kombinácii s pozinkovaným oceľovým plechom najvyššej kvality zodpovedá za vysokú mechanickú pevnosť a životnosť, čo sa premieta do dlhodobej životnosti objektu postaveného s použitím sendvičových panelov ARPANEL. Konštrukcia sendvičových panelov umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž v horizontálnom aj vertikálnom usporiadaní. Vďaka všetkým týmto faktorom stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo a MiWo MXL spĺňajú najvyššie európske štandardy. Výborne sa osvedčia v objektoch, kde je veľmi dôležitá požiarna bezpečnosť, napríklad ako vonkajšie a vnútorné požiarne deliace priečky. Na druhej strane sendvičové panely ARPANEL MiWo MXL so zvýšenou hustotou jadra sú ideálnym riešením, keď sú vyžadované výrobky so zvýšenou nosnosťou a mechanickou pevnosťou, aby nebolo nutné inštalovať dodatočné konštrukčné prvky.

Hrúbka [mm] 80 100 120 150 160 180 200 220* 240*
Systém upevnenia štandardný
Izolačné jadro minerálna vlna MiWo
Šírka panelu [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2-14,5
Hrúbka obkladov (vrstiev) [mm] vonkajší 0,5-0,7 / vnútorný 0,5-0,7
Hustota jadra [kg/m³] 105±10%
Hmotnosť [kg/m²] 17,5 19,6 21,8 25,0 26,1 28,3 30,4 32,6 35
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/[m² x K] 0,48 0,39 0,32 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16
Požiarne vlastnosti:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 A2-s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE E 60 /
EI 60
E 120 / EI 60 E 120 / EI 120 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240
podľa PN-EN 13501-2 HORIZONTÁLNE E 60 / EI 60 E 60 / EI 60 E 120 /
EI 120
E 240 /
EI 180
E 240 /
EI 180
E 240 /
EI 180
E 240 /
EI 180
E 240 /
EI 180
E 240 /
EI 180
podľa PN-EN 13501-2:2016 STROPNÉ NPD EI 30 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
podľa PN-EN 13501-5

nepoužiteľné

Špecifická zvuková izolácia 30 (-1;-2) 32 (-1;-3) 32 (-1;-3) 32 (-2;-4) 32 (-2;-4) 32 (-3;-5) 31 (-1;-3) 31 (-1;-3) NPD
Koeficient absorpcie zvuku 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 NPD
*Hrúbky 220mm a 240mm sú vyrábané na špeciálnu objednávku, po dohode s výrobcom.

Profilovanie vonkajšieho plášťa

Profilovanie vnútorného plášťa

Stenový sendvičový panel

Stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo MXL – štandardný upevňovací systém

Stenový sendvičový panel ARPANEL S MiWo a MiWo MXL je vyrobený z dvoch vrstiev pozinkovaného a povlakovaného oceľového plechu (vnútornej a vonkajšej), ako aj z konštrukčno-izolačného jadra z minerálnej vlny. Jadro poskytuje panelu vynikajúce protipožiarne vlastnosti, a taktiež tepelné a akustické parametre, a v kombinácii s pozinkovaným oceľovým plechom najvyššej kvality zodpovedá za vysokú mechanickú pevnosť a životnosť, čo sa premieta do dlhodobej životnosti objektu postaveného s použitím sendvičových panelov ARPANEL. Konštrukcia sendvičových panelov umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž v horizontálnom aj vertikálnom usporiadaní. Vďaka všetkým týmto faktorom stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo a MiWo MXL spĺňajú najvyššie európske štandardy. Výborne sa osvedčia v objektoch, kde je veľmi dôležitá požiarna bezpečnosť, napríklad ako vonkajšie a vnútorné požiarne deliace priečky. Na druhej strane sendvičové panely ARPANEL MiWo MXL so zvýšenou hustotou jadra sú ideálnym riešením, keď sú vyžadované výrobky so zvýšenou nosnosťou a mechanickou pevnosťou, aby nebolo nutné inštalovať dodatočné konštrukčné prvky.

Hrúbka [mm] 100 120 150 160 180 200
Systém upevnenia štandardný
Izolačné jadro minerálna vlna MiWo
Šírka panelu [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2-14,5
Hrúbka obkladov (vrstiev) [mm] vonkajší 0,5-0,7 / vnútorný 0,5-0,7
Hustota jadra [kg/m³] 113±10%
Hmotnosť [kg/m²] 20,3 22,6 26,1 27,2 29,5 31,8
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/[m² x K] 0,40 0,33 0,27 0,25 0,22 0,20
Požiarne vlastnosti:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 A2-s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 E 120 / EI 60 E 120 / EI 120 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240 E 240 / EI 240
podľa PN-EN 13501-2 HORIZONTÁLNE E 60 / EI 60 E 120 /
EI 120
E 240 /
EI 180
E 240 /
EI 180
E 240 /
EI 240
E 240 /
EI 240
Špecifická zvuková izolácia 31 (-1,-3) 31 (-2,-3) 31 (-2,-3) 31 (-2,-3) 31 (-2,-3) 31 (-2,-3)
Koeficient absorpcie zvuku 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Profilovanie vonkajšieho plášťa

Profilovanie vnútorného plášťa