ARPANEL PREMIUM LINE

ARPANEL PREMIUM LINE

– AESTHETICS

Typické vlastnosti Podl'a normy
Nominálna hrúbka organickej povrchovej úpravy:
Jednotné μm 65 EN 13523-1
Metalické μm 65 EN 13523-1
Matné μm 65 EN 13523-1
Elements μm 40 EN 13523-1
Odolnosť voči korózii a UV žiareniu:
Odolnosť voči korózii – soľná hmla (h) 1000 EN 13523-8
Odolnosť voči korózii – vlhkosť (h) 1500 EN 13523-26
Kategória odolnosti voči korózii (h) RC5, CPI5 EN 10169:2015
Kategória odolnosti voči UV žiareniu (h) Ruv4 EN 10169:2015
Profilacja płyty - mikro 14

Mikro 14

Profilacja mikro 18

Mikro 8

liniowa profilacja płyty

Lineárna

Hladká