Klampiarske prvky pre opláštenie stien chladiarenských objektov (OBCH)

Vonkajšia rohová krycia lišta

OBCH-1

Hrúbka panelu [mm] 40-200
Rozvinutá šírka [mm] 200

Vnútorná rohová krycia lišta A

OBCH-2

Hrúbka panelu [mm] 40-200
Rozvinutá šírka [mm] 130

Vnútorná rohová krycia lišta B

OBCH-3

Hrúbka panelu [mm] 40-200
Rozvinutá šírka [mm] 146

Krycia lišta plochá

OBCH-4

Hrúbka panelu [mm] 40-200
Rozvinutá šírka [mm] 90

Odkvapnica

OBCH-5

Hrúbka panelu [mm] 40-200
Rozvinutá šírka [mm] 272