Vyhlásenie o environmentálnych výrobkoch 🌍🌳🌿

Environmentálne vyhlásenie o produkte je dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o posudzovaní vplyvov stavebných výrobkov na životné prostredie na základe posúdenia dĺžky jeho životnosti (LCA).🌳🌿🌍

Certifikát EPD bol udelený pre sendvičové panely ARPANEL s jadrom PUR, PIR a MiWo.🧾