Stenové sendvičové panely

Stenový sendvičový panel

ARPANEL S MiWo - priznaný spoj

Hrúbka [mm] 80 100 120 150 160 180 200 220*
Systém upevnenia Priznaný spoj
Izolačné jadro Minerálna vlna MiWo
Šírka panela [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2-14,5
Hrúbka plechu [mm] 0,6/0,5
Hustota jadra [kg/m3] 105±10%
Váha [kg/m2] 18,4 20,2 22 24,8 25,7 27,5 29,3 31,1
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) 0,48 0,39 0,32 0,26 0,25 0,22 0,20 0,18
Požiarna odolnosť:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 A2-s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE E 60/
EI 60
E 120/
EI 60
E 120/
EI 120
E 240/
EI 240
E 240/
EI 240
E 240/
EI 240
E 240/
EI 240
E 240/
EI 240
podľa PN-EN 13501-2 HORIZONTÁLNE E 60/
EI 60
E 60/
EI 60
E 120/
EI 120
EI 180/
E 240
EI 180/
E 240
EI 180/
E 240
EI 180/
E 240
EI 180/
E 240
podľa PN-EN 13501-5 netýka sa
Hluková izolačná schopnosť 30 (-1;-2) 32 (-1;-3) 32 (-1;-3) 32 (-2;-4) 32 (-2;-4) 32 (-3;-5) 31 (-1;-3) 31 (-1;-3)
Zvuková pohltivosť 0,15
*Tloušťka 220mm je možná jen po dohodě s výrobcem

Mikro 14

Mikro 8

Lineárna

Hladká

Stenový sendvičový panel

ARPANEL S PIR - priznaný spoj

Hrúbka (mm) 40 60 80 100
Systém upevnenia Priznaný spoj
Izolačné jadro polyisokyanurátová pena PIR
Šírka panela [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka plechu [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Hustota jadra kg/m3 40 ± 3
Váha kg/m2 10,0 10,7 11,6 12,7
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) 0,58 0,37 0,27 0,22
Požiarna odolnosť:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE NPD E 15/ EI 15 E 15/ EI 15 E 30/ EI 30
podľa PN-EN 13501-1 HORIZONTÁLNE NPD NPD E 20/ EI 20 E 30/ EI 30
podľa PN-EN 13501-5 netýka sa
Hluková izolačná schopnosť [Rw(C,Ctr) dB] 25(-2;-4)
Zvuková pohltivosť [αw] 0,15

Mikro 14

Mikro 8

Lineárna

Hladká

Stenový sendvičový panel

ARPANEL SU PIR – skrytý spoj

Hrúbka [mm] 60 80 100 120
Systém upevnenia Skrytý spoj
Izolačné jadro polyisokyanurátová pena PIR
Šírka panela [mm] 1000
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka plechu [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Hustota jadra kg/m3 40 ± 3
Váha kg/m2 11,0 11,7 12,5 13,2
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) 0,43 0,29 0,23 0,19
Požiarna odolnosť:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE NPD NPD E 30/ EI 20 E 30/ EI 30
podľa PN-EN 13501-1 HORIZONTÁLNE NPD NPD E 30/ EI 20 E 30/ EI 20
podľa PN-EN 13501-5 netýka sa
Hluková izolačná schopnosť [Rw(C,Ctr) dB] 25(-2;-4)
Zvuková pohltivosť [αw] 0,15

Mikro 14

Mikro 8

Lineárna

Hladká

Stenový sendvičový panel

ARPANEL S PUR - priznaný spoj

Hrúbka [mm] 40 60 80 100
Systém upevnenia Priznaný spoj
Izolačné jadro polyuretánová pena PUR
Šírka panela [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka plechu [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Hustota jadra kg/m3 40 ± 3
Váha kg/m2 10,0 10,7 11,6 12,7
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) 0,58 0,37 0,27 0,22
Požiarna odolnosť:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s3,d0
podľa PN-EN 13501-2 NPD
podľa PN-EN 13501-5 netýka sa
Hluková izolačná schopnosť [Rw(C,Ctr) dB] 25(-2;-4)
Zvuková pohltivosť [αw] 0,15

Mikro 14

Mikro 8

Lineárna

Hladká

Stenový sendvičový panel

ARPANEL SU PUR – skrytý spoj

Hrúbka [mm] 60 80 100 120
Systém upevnenia Skrytý spoj
Izolačné jadro polyuretánová pena PUR
Šírka panela [mm] 1000
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka plechu [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Hustota jadra kg/m3 40 ± 3
Váha kg/m2 11,0 11,7 12,5 13,2
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) 0,43 0,29 0,23 0,19
Požiarna odolnosť:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s3,d0 B- s3,d0 B- s3,d0 B- s2,d0
podľa PN-EN 13501-2 NPD
podľa PN-EN 13501-5 netýka sa
Hluková izolačná schopnosť [Rw(C,Ctr) dB] 25(-2;-4)
Zvuková pohltivosť [αw] 0,15

Mikro 14

Mikro 8

Lineárna

Hladká