Chladiarenské

Chladiarenský sendvičový panel

ARPANEL CH PIR

Hrúbka [mm] 120 140 160 200
Systém upevnenia Priznaný spoj
Izolačné jadro polyisokyanurátová pena PIR
Šírka panela [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka plechu [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Hustota jadra kg/m3 40 ± 3
Váha kg/m2 13,1 13,8 14,5 15,9
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) *0°C 0,18 0,16 0,14 0,11
Požiarna odolnosť:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s1,d0
podľa PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNE E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 60/ EI 45
podľa PN-EN 13501-1 HORIZONTÁLNE E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 45/ EI 45
podľa PN-EN 13501-5 netýka sa
Hluková izolačná schopnosť 24(-2;-4)
Zvuková pohltivosť 0,15

Mikro 14

Mikro 8

Lineárne

Hladké

Chladiarenský sendvičový panel

ARPANEL CH PUR

Hrúbka [mm] 120 140 160 200
Systém upevnenia Priznaný spoj
Izolačné jadro polyuretánová pena PUR
Šírka panela [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné dĺžky [m] 2 – 18,5
Hrúbka plechu [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Hustota jadra kg/m3 40 ± 3
Váha kg/m2 13,1 13,8 14,5 15,9
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) *0°C 0,18 0,16 0,14 0,11
Požiarna odolnosť:
podľa PN-B-02867 NRO
podľa PN-EN 13501-1 B- s3,d0
podľa PN-EN 13501-2 NPD
podľa PN-EN 13501-5 netýka sa
Hluková izolačná schopnosť 24(-2;-4)
Zvuková pohltivosť 0,15

Mikro 14

Mikro 8

Lineárne

Hladké