Mikuláš navštívil ARPANEL 🎅

Prišiel december a zároveň s ním aj Mikuláš, ktorý dnes v prítomnosti svojich pomocníkov anjelov navštívil zamestnancov ARPANEL a obdaroval ich sladkosťami.

🎅🎄🍬🍭⛄

Ďakujeme všetkým za milé úsmevy, ktorými ste obdarovali Mikuláša a jeho družinu, zároveň ďakujeme za vrelé priatie. ⭐🧡🤗

Dovidenia v budúcom roku!