Meníme sa pre Vás – ISO 14001

Norma ISO 14001 funguje na základe medzinárodných štandardov a potvrdzuje dôsledné zavádzanie všetkých nevyhnutných prvkov, cieľom ktorých je minimalizácia negatívneho vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

Cieľom zavádzania systému enviromentálneho managementu je neustále zlepšovanie efektov činností súvisiacich so životným prostredím a tiež príprava na vznik situácií, ktoré môžu nastať v prípade ohrozenia životného prostredia.

Práve preto firma Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL, už v roku 2019 začala zavádzať systém environmentálneho managementu.

V marci 2020 sa nám podarilo získať certifikát systému environmentálneho managementu podľa normy ISO 14001:2015.