INFORMÁCIA O SITUÁCII SÚVISIACEJ S KORONAVÍRUSOM (COVID-19)

Vážení obchodní partneri,

V súvislosti so súčasnou situáciou šírenia koronavírusu (COVID-19), by sme Vám radi poskytli informácie o tom, že od samého začiatku výskytu vírusu v našej krajine sa usilujeme o zabezpečenie kontinuity výroby.

Priebežne sledujeme a plníme nariadenia vlády.

Z dôvodu zdravia našich zamestnancov, odberateľov, dodávateľov a vodičov, plníme všetky možné bezpečnostné a hygienické opatrenia v našom závode.

So všetkou snahou plníme naše povinnosti. Naše tímy vynakladajú maximálne úsilie, aby naši klienti naďalej dostávali objednané sendvičové panely ARPANEL a systémové príslušenstvo.

Náš tím je Vám k dispozícii, poskytuje podporu a akékoľvek rady.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.