GOLF ARCHI CUP 2018

Ďakujeme všetkým architektom za účasť na tak skvelej udalosti akou bol GOLF ARCHI CUP 2018.
To vďaka Vám sme mohli opäť pocítiť golfovú atmosféru. ⛳ ⛳ ⛳ 🏆 🏆 🏆