#GaszynChallange 🚨🚒

Ďakujeme za nomináciu do akcie  #GaszynChallange 🚨🚒

OSP Olszowa spolu s EJOT Polska❗️

Spoločnosť ARPANEL príma vyzvanie❗️💪💪💪

Ďakujem všetkým našim pracovníkom ktori robili kliki s nami❗️ 🏋️‍♀️🏋️‍♂️

My nominujeme:

📌 ABM LOGISTIC
📌 Strumin
📌 PROMUS

Zaujímame sa o pomoc deťom s chorobou SMA. Pozívame vštkých aby prispeli.❗️
Viecej sadozviete z linku ⬇️
📲 https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengemia