ARPANEL výťaz TopBuilder

V  XII. ročníku súťaže získali sendvičové panely ARPANEL titul a štatút TopBuilder 2020. Toto ocenenie je jedným z najprestížnejších na poľskom stavebnom trhu a je prideľované za najkvalitnejšie výrobky, nové výrobky a inovácie. TopBuilder je vyznamenanie pre výrobcov v stavebníctve za služby, výrobky a technológie majúce využitie v architektúre aj v stavebníctve.