ARPANEL – OPOĽSKÁ ZNAČKA 2017

Sendvičové panely ARPANEL – OPOĽSKÁ ZNAČKA 2017 v kategórii Výrobca.
Chceli by sme Vám oznámiť, že 18.04.2018 firma ADAMIETZ, výrobca sendvičových panelov ARPANEL získala cenu v súťaži „OPOĽSKÁ ZNAČKA 2017” v kategórii Výrobok, ktorá je udeľovaná Zastupiteľstvom Opoľského vojvodstva.
Táto súťaž je propagáciou hospodárskeho potenciálu opoľského vojvodstva na domácom trhu a zahraničných trhoch.