Sendvičový panel ARPANEL PIR

Naše skúsenosti ukazujú, že čoraz častejšie musia stenové a strešné panely okrem požiadaviek na tepelnú izoláciu spĺňať aj vyššie požiadavky požiarnej bezpečnosti. V tomto prípade ponúkame sendvičové panely ARPANEL z polyisokyanurátovej peny (PIR). Sendvičové panely ARPANEL s jadrom z polyisokyanurátovej peny (PIR) tvoria izolačné panely s chemicky upraveným jadrom z polyuretánu, ktorý udržuje príslušné mechanické vlastnosti a tepelnú izoláciu, vyznačujú sa vysokou požiarnou odolnosťou.

Jadro PIR spája najdôležitejšie kladné vlastnosti systémov ľahkých obvodových stien s vynikajúcimi technickými parametrami. Dokáže splniť veľmi vysoké nároky moderných priemyselných budov v Európe. Rýchlosť a jednoduchosť inštalácie sendvičových panelov ARPANEL PIR, doplnené o široké spektrum technických detailov sledujúcich najmodernejšie trendy na trhu.

V ponuke ARPANEL nájdete tieto sendvičové panely:
Jadro
Použitie PUR @sk.PIR @sk.MINERÁLNA VLNA.
Strešné.
štandardná metóda upevnenia
Stenové.
štandardná metóda upevnenia
skrytá metóda upevnenia
skrytá metóda upevnenia
štandardná metóda upevnenia
štandardná metóda upevnenia
Chladiarenské.
labyrintové upevnenie
labyrintové upevnenie